søndag 7. desember 2014

New Age-undervisning vs tavle og kritt

70 britiske lærere dro til Shanghai for å studere didaktikk og finne årsaken til den kinesiske suksessen når det kommer til skoleresultater, (ref. PISA, TIMSS og PIRLS).

Diskusjonen i Storbritannia er ikke ulik den norske. Hva skal til for å få våre barn til å prestere bedre på skolen? Norske (og britiske) skoleelever presterer relativt sett dårlig målt mot hva barn i samme alder fra andre sammenlignbare nasjoner presterer.

I skolen fokuseres det i stor grad på alternative metoder til tradisjonell klasseromsundervisning. Det politisk korrekte er å basere undervisningen på hva barna er interessert i, gi barna innflytelse (og makt) til å påvirke hva som skjer i klasserommet og å fjerne pugging og øvelser med papir og penn. I dagens åpne klasserom skal alle bli vinnere. Helst med en iPad i hånden.

Alle er vi like... forskjellige?

Til tross for at alle skal bli vinnere, ser det for mange av oss mer ut som om stadig flere elever underpresterer. Som en naturlig følge av dette får vi en utpreget "ros-pedagogikk" hvor mantraet er at alle karakterer er like bra og alle elever fortjener skryt.

Tilbake til Shanghai.  Hva var det de 70 britiske lærerne så på sin studietur i Shanghai? Jo, her så de pedagogiske metoder som vi i Norge (og i Storbritannia) forlot for flere år siden. I Shanghai ble det praktisert lærerstyrt undervisning med tavle og kritt.  Og det var fortsatt lov å kreve pugging og gi lekser.

Tradisjonell klasseromsundervisning virker vel ikke?

Kan en årsak til våre svake PSIA-resultater være fordi våre lærere har gått bort fra å styre undervisningen?  Eller at pugging har blitt pedagogisert bort fra klasserommet?  I alle fall ser vi stadig flere nye forskningsrapporter fortelle oss at pugging er viktig som pedagogisk metode!  Denne rapporten fra Australia hevder f.eks. at det i språkfag og matematikk må gis eksplisitt og direkte informasjon fra lærer til elever. Les Australian National Curriculum

I alle lærerværelser er det kjent at barns intelligens varierer. Og at hvert barn har sin egen unike læringsstil. Noen lærer best ved å lese tekster, andre ved å se på bilder og atter andre lærer best ved fysisk involvering. Rapporten What makes great Teaching hevder imidlertid at det ikke har noen beviselig læringseffekt å lage individuelle leksjoner. I stedet for å bruke tid og krefter på å lage individuelle leksjoner til hvert barn i et klasserom, så anbefales det å fokusere på tradisjonell undervisning og følge opp elevene nøye og gi ekstra undervisning der det er nødvendig.

What makes great Teaching forteller dessuten at tradisjonell klasseromsundervisning ikke innebærer mindre læring for elevene enn hva de får gjennom metoder som hører inn under hatten "aktiv læring". Og forskningsresultatene viser at pugging og "drilling" er viktig for elevenes læring, og fortsatt hører hjemme som metode i undervisningen. Og det er viktig for resultatet at lærer motiverer elevene til å gjøre lekser og repetere det som lærer har gjennomgått i klasserommet.

Nå skal vi ikke tro at tavleundervisning i alle fag og i alle timer er løsningen.  Men løsningen er helt sikkert ikke å gå fullstendig bort fra metoden heller.

Og bare så du vet det. Det er lite hensiktsmessig å rose underytere. Det du virkelig kommuniserer er at du som lærer har lave forventninger til eleven og gir signaler om at nesten nok er godt nok!  I stedet skal du som lærer få eleven til å sette høye mål og forvente gode resultater.

Kilde: The Conversation